หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.เขาบางแกรก   จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 423-60-0037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2564
ทต.สว่างอารมณ์   ซื้อนม ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ เดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
ทต.สว่างอารมณ์   ซื้อนม ยู เอช ที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.หนองสรวง   จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.-58-002 สายบ้านหนองหญ้าปล้องถึงทางแยกดงตะเคียน ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง กว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 2564
อบต.ระบำ   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสามสิบ 23 ก.ย. 2564
อบต.ระบำ   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสามสิบ ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมเทหูช้าง 2 ด้าน สถานที่ดำเนินการ บริเวณฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสามสิบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.หลุมเข้า   จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.หลุมเข้า   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานางลำยวน ภูกระโดน หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.หลุมเข้า   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายอธิสิทธิ์ รอดรัตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.หลุมเข้า   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายอธิสิทธิ์ รอดรัตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.หลุมเข้า   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายอธิสิทธิ์ รอดรัตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.เกาะเทโพ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.หนองยาง   จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23 ก.ย. 2564
อบต.หนองยาง   จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 23 ก.ย. 2564
อบต.หนองยาง   จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 23 ก.ย. 2564
อบต.หนองยาง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองยาง ภาคเรียนที่ 1/2564 เดือนกันยายน 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23 ก.ย. 2564
อบต.บ้านบึง   จ้างเหมาจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.บ้านบึง   จ้างเหมาทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.บ้านบึง   ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.บ้านบึง   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 23 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 719