หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หาดทนง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2564
ทต.หาดทนง   ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 26 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันในวันที่ 4 มีนาคม 2564(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2564
ทต.หาดทนง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)โครงการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2564
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2564
อบต.ลานสัก   จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บจ7363 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2564
อบต.ลานสัก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากระท้อน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ ลาดนางบ้านประสารสุข หมู่ที่ 11 ช่วง กม.0+195 ถึง 1+495 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้งาน คสล. ไม่ย้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มี.ค. 2564
อบต.ทุ่งนางาม   ซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ถัง ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2564
อบต.ทุ่งนางาม   จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ รณรงค์แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตำบลทุ่งนางาม ภายใต้กิจกรรม การรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้พลาสติกและโฟม จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2564
ทต.หนองสระ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
อบต.ลานสัก   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
อบต.บ้านบึง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ มี.ค. ๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ จำนวน ๒๓ วันทำการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
อบต.น้ำซึม   ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) บรรจุถัง ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๒๘ ถัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
อบต.น้ำซึม   ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) บรรจุถัง ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๔๐ ถัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
อบต.ดอนขวาง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตางู เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
ทต.ลานสัก   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 3387 อุทัยธานี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 462