หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.สว่างอารมณ์   จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถดั๊มเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.หนองกลางดง   จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon Pixma mp 287 หมายเลขครุภัณฑ์ 479-62-0020 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพิกุล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
ทต.ลานสัก   ซื้อพัสดุในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
ทต.ลานสัก   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.น้ำซึม   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี จากถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเดิมถึงนาดาบทูบ หมู่ที่ 3 ต.น้ำซึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.น้ำซึม   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถึงบ้านนายปัญญา รักสัตย์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.น้ำซึม   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี จากถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเดิมถึงนาดาบทูบ หมู่ที่ 3 ต.น้ำซึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.น้ำซึม   จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางอารีย์ จงกสิกิจ ถึงบ้านนายสมนึก มารยาทอ่อน หมู่ที่ 6 ตามแบบที่อบต.น้ำซึม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.น้ำซึม   จ้างโครงการเดินระบบท่อประปาภายในอาคารและห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม หมู่ที่ 4 ต.น้ำซึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.น้ำซึม   จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กข้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมพร้อมรั้วลวดหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.น้ำซึม   จ้างเหมาเชื่อมต่อระบบท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา หมู่ ๔ บ้านท่าทอง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.หนองยาง   จ้างเหมาจัดทำการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 17 มิ.ย. 2564
อบต.หนองขาหย่าง   จ้างรถรับ-ส่ง นักเรียน ศพด.อบต.หนองขาหย่าง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
ทต.เมืองการุ้ง   จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2379 อุทัยธานี รหัสพัสดุ 001-62-0005 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
ทต.เมืองการุ้ง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการขุดลอกและกำจัดสิ่งปฏิกูลในรางระบายน้ำในเขตเทศบาล ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
ทม.อุทัยธานี   จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.หนองฉาง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ และติดตั้งป้ายประกอบโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.เจ้าวัด   จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังแบบกลบหลุมบ่อพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
ทต.เขาบางแกรก   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5364 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.หนองกระทุ่ม   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 527