หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2573 อุทัยธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑/๔๕/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 2089 อุทัยธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๘/๕๔/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลสำหรับปฏิบัติงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลสำหรับปฏิบัติงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดตลาดนัด กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.61 - 044 สายหินโหง่น - เขาตะพาบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสี่เหลี่ยม ตำบลสุขฤทัย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,925 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมทอง 2 (บ้านนายธนู) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31