หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน (แอสฟัสติก) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน (แอสฟัสติก) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงระบบกรองประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน (แอสฟัสติก) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงห้องปลัด และห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]ซื้อสวิตช์ปุ่มกดไฮดรอลิคยกบันไดท้ายรถเทรลเลอร์ หมายเลขทะเบียน 81-0931 อุทัยธานี รหัสครุภัณฑ์ 019/58/0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ตู้นั่ง 4 ตอน หมายเลขทะเบียน นข 2033 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาเวทีพร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดตกแต่งสถานที่พร้อมจัดเก็บทำความสะอาด โครงการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ตู้นั่ง 4 ตอน หมายเลขทะเบียน นข 2033 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวทอง - น้ำซับ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในฝัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]จ้างทำตรายางตลับพลิก หมึกในตัว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2565 ]จ้างทำตรายางตลับพลิก หมึกในตัว กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45