หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ สท ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๑ และ สท ๔๑๖-๖๓-๐๐๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดนัดวันอังคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระท้อน เย็นจิตร หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑,๐๖๐ เมตร พร้อมระบบแรงดัน บ้านวังบ่าง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ชนิดยู เอส ที ชนิดกล่อง สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]จ้างคนงานฉีดพ่นหมอกควันโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อจากยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา) และโรคไวรัสซิกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างคนงานฉีดพ่นหมอกควันโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อจากยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา) และโรคไวรัสซิกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]จ้างคนงานฉีดพ่นหมอกควันโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อจากยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา) และโรคไวรัสซิกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]จ้างคนงานฉีดพ่นหมอกควันโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อจากยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา) และโรคไวรัสซิกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ สท ๐๕๔/๔๗/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]ซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๕๗๓ อุทัยธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑/๔๕/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมารถบรรทุกอุปกรณ์ฉีดพ่นหมอกควันโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อจากยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา) และโรคไวรัสซิกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26