หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันจำนวน ๑ มื้อและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสี่เหลี่ยม บ่อน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอบบ้านลุงสำราญและซอยบ้านลุงเพาะ หมู่ที่ ๑ บ้านวังบ่าง ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]ซื้อหินคลุกพร้อมงานเคลียริ่งถนน หมู่ที่ ๖ บ้านสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๕๗๓ อุทัยธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑/๔๕/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระหลวง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแร่ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ เครื่องเสียง เวที พร้อมทั้งจัดตั้งเต็นท์ จัดโต๊ะ - เก้าอี้ และอุปกรณ์สำหรับพิธีเปิด ลูกโป่ง ป้ายผ้าแพร จัดนิทรรศการ รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าทำความสะอาด ฯลฯ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บจ ๙๗๗๓ อุทัยธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓/๔๙/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายโครงการปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสี่เหลี่ยม หนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ธ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]จ้างรถตู้ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]จ้างจัดเตรียมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11