หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.61 - 044 สายหินโหง่น - เขาตะพาบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสี่เหลี่ยม ตำบลสุขฤทัย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,925 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี [ 29 ก.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน (แอสฟัสติก) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายหนองลันพัฒนา (วงแหวน) หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขฤทัย ตลาดใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอส ที ชนิดกล่อง สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดนัดวันอังคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โดยวิธีคัดเลือก [ 29 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินโดยใช้หินคลุกปรับเกลี่ยกลบหลุมบ่อ สายเรียบคลองวัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๙๗๗๓ อุทัยธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓/๔๙/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28