หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำดิบ (ถังซีเมนต์) พร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณ นาลุงลัน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณ นาลุงลัน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำดิบ (ถังซีเมนต์) พร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองอีไข หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองอีไข หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรียมเครื่องไทยธรรม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรีอยมสถานที่พร้อมตกแต่งเวที ประดับผ้า เครื่องเสียง โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]จ้างจัดทำภัตตาหารบรรจุปิ่นโตถวายคณะสงฆ์และน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมพิธี ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖/๕๒/๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2563 ]จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖/๖๐/๐๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา พร้อมติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติและขยายท่อเมน ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา พร้อมติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติและขยายท่อเมน ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสาลี วังบ่าง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสาลี วังบ่าง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำพร้อมเครื่องจ่ายสาร หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19