หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) รถเทรลเลอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๓๑ อุทัยธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๙/๕๘/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยบ้านวังบ่างสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๖๗๐ อุทัยธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๒/๖๓/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]จ้างรถเครนยกหอถังเหล็กประปา หมู่ที่ ๒ บ้านกกงิ้ว และหมู่ที่ ๑๒ บ้านชุมทอง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาผูกผ้ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาคนงานฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาคนงานฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาคนงานฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39