หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
สภาพทั่วไป
 
ตำบลสุขฤทัย เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลห้วยคต อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลสุขฤทัย เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2527 การปกครองขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ต่อมามีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอห้วยคต เป็นอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
 
 
  ตำบลสุขฤทัย เป็นหนึ่งในสามตำบลในอำเภอห้วยคต สภาตำบลสุขฤทัย ได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ 7 บ้านหนองยาง ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของอำเภอห้วยคต ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 41,710 ไร่หรือ 66.73 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 15.72 ของพื้นที่อำเภอห้วยคต
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,401 คน แยกเป็น
 
แยกเป็นชาย จำนวน 3,159 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35
 
แยกเป็นหญิง จำนวน 3,242 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65
 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,333 ครัวเรือน
 
ความหนานแน่นเฉลี่ย 95.92 คน/ตารางกิโลเมตร
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เขาบางแกรก .หนองฉาง จ.อุทัยธานี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังหิน ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
 


 
 
ตำบลสุขฤทัย ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบสูงสลับเนินเขา อยู่ทางตอนเหนือของตำบล อยู่ในบริเวณหมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 และยังเป็นที่ราบลุ่มทางตอนใต้ของตำบล อยู่ในบริเวณหมู่ที่ 1 , 2 , 3 ,10 , 12 และ13 พื้นที่ราบสูงจึงเหมาะสำหรับการทำไร่ ปัจจุบันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และผลไม้ ไม้ยืนต้น ส่วนพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา ซึ่งได้มีการปลูกข้าวในนาปี ส่วนนาปรังจะปลูกในหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 10 , 12
  และ 13 สภาพป่าไม้เดิมสมัยก่อนเมื่อ 30-40 ปี ยังคงเป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เป็นปริมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ตำบล และปัจจุบันสภาพป่าได้ถูกทำลายหมดแล้ว โดยการถากถาง เผาทำลาย เป็นพื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย และปัจจุบันยังมีป่าสงวนเพียงเล็กน้อยซึ่งอยู่ในการดูแลของเขตอนุรักษ์ป่าไม้