หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
 


นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายก อบต.สุขฤทัย
โทร : 056-985-561 , 081-727-6671
 


นายวิชัย กองแก้ว
รองนายก อบต.สุขฤทัย
โทร : 056-985-561 , 081-727-6671


นายเชาวลิต เอี่ยมละออ
รองนายก อบต.สุขฤทัย
โทร : 056-985-561 , 081-727-6671
 


นายธนทัต หวานฉ่ำ
เลขานุการนายก อบต.สุขฤทัย
โทร : 056-985-561 , 081-727-6671


นายไพบูลย์ ตัณฑพาทย์
ที่ปรึกษานายก อบต.สุขฤทัย
โทร : 056-985-561 , 081-727-6671