หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  


นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายก อบต.สุขฤทัย
 


นายวิชัย กองแก้ว
รองนายก อบต.สุขฤทัย


นายเชาวลิต เอี่ยมละออ
รองนายก อบต.สุขฤทัย
 


นายธนทัต หวานฉ่ำ
เลขานุการนายก อบต.สุขฤทัย


นายไพบูลย์ ตัณฑพาทย์
ที่ปรึกษานายก อบต.สุขฤทัย