หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ของ สตง. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแผนและรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
งบทดลอง รายงานรับ-จ่าย เดือนกันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
งบทดลอง รายงานรับ-จ่าย เดือนสิงหาคม 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
งบทดลอง รายงานรับ-จ่าย เดือนกรกฎาคม2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
งบทดลอง รายงานรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6